فرم شکایات مشتریان  | GSA-4456

مشتری گرامی:

ازآنجایی‌که مهم‌ترین هدف مجموعه سیب طلایی هوشمند رضایت مشتریان می‌باشد لذا خواهشمند است با درج شکایات، ما را در بهبود وصول حقوق خود، یاری نمایید.

ما همواره بدنبال جلب رضایت مشتریان عزیز هستیم و در این راستا از هیچ کوششی دست بر نمی داریم.

سیب طلایی هوشمند

فهرست